Tjänster

 

Enskilda samtal

 

Jag utgår alltid från klientens situation och önskemål och använder därför mina olika verktyg efter behov.

Det kan handla om de existentiella frågorna, man kanske inte hittar meningen med sitt liv.

Det kan handla om en specifik fobi eller en odefinierbar rädsla och ångest.

Det kan handla om att stå vid ett vägskäl och ha svårt att välja.

Det kan handla om övervikt eller kronisk smärta.

Det kan handla om att sätta mål och nå dem.

 

 

Parsamtal

 

Jag arbetar oftast med Enneagrammet när det gäller relationsproblem eller kommunikationssvårigheter.

 

 

Personalgrupper

 

Kunskap om Enneagrammet kan stärka personal som arbetar med människor, t ex inom skola, vård, omsorg och socialtjänst, men kan också hjälpa till att lösa konflikter och samarbetssvårigheter i en personalgrupp.

 

 

Kurser

 

Introduktionskurs och fortsättningskurs i Enneagrammet.

Grundkurs i Mindful Tapping.

 

 

Föredrag

 

Om Enneagrammet och hur man kan använda det - för personlig utveckling, harmoniska relationer, bättre arbetsmiljö.

Om Mindful Tapping - en kraftfull metod för att lösa upp blockeringar orsakade av små och stora trauman.

Karta och kompass - om min resa från utbrändhet och de verktyg jag använt mig av på vägen.

Om samtalsmetodik - få redskap för att hantera svåra samtal på jobbet.

Om empati - en bristvara i dagens samhälle.

Copyright © Caroline Wiens 2017 All Rights Reserved