Samtal och coaching

 

Det är bara vi människor som kan samtala med varandra och därmed också dela med oss av vår inre värld, våra tankar och känslor. Denna kommunikation ger oss kraft till förändring och meningsskapande och därför är det terapeutiska samtalet så viktigt. Att bli lyssnad till med uppmärksamhet och empati av en neutral person hjälper oss att sätta ord på det som annars bara snurrar omkring i huvudet och orsakar en diffus obehagskänsla eller kanske för mig sig svårare problem.

 

Psykologin försöker svara på frågan "Hur fungerar eller hur ska vi förstå en människa?" medan själavården försöker svara på frågan "Vad är meningen med att vara människa?". Som präst och samtalsterapeut anser jag att de båda frågorna hänger ihop: hur en människa fungerar beror på hur hon skapar mening i sitt liv. En människa är en mångdimensionerad varelse och jag är övertygad om att man måste ta hänsyn till såväl den fysiska och mentala som den andliga aspekten av henne för att åstadkomma förändring.

 

Gestaltterapi som den är utformad av min lärare Bent Falk (Bent är präst och psykoterapeut och har sedan 1982 egen praktik i Danmark samt driver omfattande undervisnings- och föredragsverksamhet i Norden och Tyskland) är en syntes mellan terapi och själavård. De tre grundfrågorna i terapin är: Vad önskar du? Vad kan du göra för att uppnå det? Vad vill du göra för att uppnå det? Fokus i terapin ligger på att uppmärksamma klienten på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser ("gestalter") som påverkar här och nu och som hindrar henne att komma VIDARE i livet.

 

Professionell coaching är enligt ICF:s (International Coach Federation) definition "...ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential". Det coachande förhållningssättet innebär att man utgår från att klienten har sina egna svar och lösningar, är resursstark och har en inre kapacitet, och att man med olika verktyg hjälper klienten att upptäcka dessa. Jag är diplomerad hos CoachCompanion i Malmö, av ICF ackrediterad utbildare, och fortsätter min utbildning där för att bli certifierad våren 2018.

Copyright © Caroline Wiens 2017 All Rights Reserved