Mindful Tapping

 

Mindful Tapping, en utveckling av EFT (Emotional Freedom Techniques), är en effektiv metod som kan förbättra livet på olika nivåer - mentalt, känslomässigt och fysiskt. Forskning har visat att det kan fungera på sådant som ångest, kronisk smärta, fobier och rädslor, viktproblem och stressreaktioner. Metoden baseras på både urgammal kunskap om akupressur och kroppens energimeridianer och modern forskning inom t ex neuropsykologi och neurobiologi.

 

När man är med om ett trauma, litet eller stort, stannar de negativa känslorna i limbiska systemet och hjärnstammen som minnen, därför fungerar det inte bara att ändra sina tankar eller berätta om händelsen för att bli av med ett problem, man måste också arbeta med kroppen. Tekniken går kortfattat ut på att man mentalt fokuserar på ett minne, en händelse eller en känsla samtidigt som man stimulerar akupressurpunkter genom att knacka på dem med fingrarna. På detta sätt skickas lugnande, elektrokemiska signaler genom bindväven till amygdala, det område i hjärnan som upptäcker hot och kontrollerar våra känslor. Man märker efter ett tag effekten av detta genom att man kan tänka på minnet utan obehaget som fanns där innan. Minnet finns kvar, men är inte längre negativt laddat.

 

Med Mindful Tappings metoder lär man sig att lugna känslohjärnan så att man kan återfå balansen i livet utan att stressen och de negativa känslorna tar överhanden. Metoden har visat sig effektiv på många områden eftersom den riktar sig mot grundorsakerna till stress, smärta och andra problem.

Copyright © Caroline Wiens 2017 All Rights Reserved