Enneagrammet

 

Enneagrammet är ett kraftfullt system för förståelse av den mänskliga naturen. Det beskriver olika sätt att förhålla sig till verkligheten, hur vi människor hanterar livet, både på ett medvetet och ett omedvetet plan, och varför vi tänker, känner och agerar som vi gör. Enneagrammet är ett väl fungerande redskap både för enskilda, par och grupper.

 

Enneagrammet har mycket gamla rötter, det finns spår av Pythagoras antika filosofi och mystika traditioner från såväl tidig kristendom som judendom, islam och buddhism. I början av 1900-talet utvecklades Enneagrammet genom mötet med den moderna psykologin, men det var på 1960-talet som Enneagrammet började sammanställas så som vi känner det idag. Runt om i världen arbetar man med att vidareutveckla och förfina systemet och det lärs även ut på flera universitet, bl a på Stanford i USA. Enneagrammet är vetenskapligt validerat.

 

Jag arbetar med Enneagrammet så som det har utvecklats av Don Riso och Russ Hudson, The Enneagram Institute i USA. Jag är medlem i Enneagramföreningen i Sverige och i International Enneagram Association.

Copyright © Caroline Wiens 2017 All Rights Reserved